Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 14:21:18
bod č. 14. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu Hrabová
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1341/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:  - 
pozemek parc.č. 17/9- pozemek parc.č. 17/10- pozemek parc.č. 17/11- pozemek 
parc.č. 17/12
z vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za  sjednanou kupní cenu ve výši 404.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4  předloženého materiálu

1341/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:- pozemek 
parc.č. 18- pozemek parc.č. 19- pozemek parc.č. 2582/7- pozemek parc.č. 3027/1
z podílového spoluvlastnictví- XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  (podíl ve výši 5/16)- XXXXXX 
XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX byliště X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 
XXXXX  (podíl ve výši 11/16)
za  sjednanou kupní cenu ve výši 463.260,- Kč, přičemž- XXXX XXXX XXXXXXXobdrží 
částku ve výši 144.769,- Kč- XXXXX XXXXXXXXXXobdrží částku ve výši 318.491,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5  předloženého materiálu

1341/ZM1418/20          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Hrabová, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité 
věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek parc.č. 17/9
- pozemek parc.č. 17/10
- pozemek parc.č. 17/11
- pozemek parc.č. 18
- pozemek parc.č. 19
- pozemek parc.č. 2582/7
- pozemek parc.č. 3027/1

1341/ZM1418/20          .....             32
4) rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění za podmínky, že statutární 
město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého 
vlastnictví, a to:

- pozemek parc.č. 17/9
- pozemek parc.č. 17/10
- pozemek parc.č. 17/11
- pozemek parc.č. 18
- pozemek parc.č. 19
- pozemek parc.č. 2582/7
- pozemek parc.č. 3027/1
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro