Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 13:20:34
bod č. 6. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1326/ZM1418/20          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a 
protidrogové prevence dle přílohy č. 2 a 3 předloženého 
materiálu a o uzavření smluv dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 5 a 6 předloženého materiálu s těmito 
organizacemi

1326/ZM1418/20          .....             30
2) rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a 
protidrogové prevence dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v téže příloze

1326/ZM1418/20          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují

běžné výdaje v ORJ 180

na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301  o   512 tis. Kč    
na § 4379, pol. 5323                o 2 455 tis. Kč    
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603  o   200 tis. Kč    
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7602  o   100 tis. Kč    
na § 4357, pol. 5909, ÚZ 7314  o   200 tis. Kč    
na § 4376, pol. 5909,               o   650 tis. Kč    
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7400  o    51 tis. Kč   

- zvyšují

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

na § 4311, pol. 5222         o    34 tis. Kč
na § 4311, pol. 5223         o    50 tis. Kč
na § 4344, pol. 5221         o   121 tis. Kč
na § 4344, pol. 5222         o    81 tis. Kč
na § 4344, pol. 5223         o   125 tis. Kč
na § 4350, pol. 5213         o   100 tis. Kč
na § 4354, pol. 5221         o    50 tis. Kč
na § 4356, pol. 5223         o   225 tis. Kč
na § 4357, pol. 5223         o   268 tis. Kč
na § 4371, pol. 5222         o    99 tis. Kč
na § 4372, pol. 5223         o   200 tis. Kč
na § 4374, pol. 5222         o   500 tis. Kč
na § 4374, pol. 5223         o   350 tis. Kč
na § 4375, pol. 5222         o   140 tis. Kč
na § 4375, pol. 5223         o   250 tis. Kč
na § 4376, pol. 5221         o    25 tis. Kč
na § 4378, pol. 5221         o   211 tis. Kč
na § 4378, pol. 5222         o    95 tis. Kč
na § 4379, pol. 5222         o   150 tis. Kč
na § 4379, pol. 5223         o   277 tis. Kč
na § 4399, pol. 5213         o   350 tis. Kč
na § 4399, pol. 5221         o   169 tis. Kč
na § 4399, pol. 5222         o   298 tis. Kč

1326/ZM1418/20          .....             30
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro