Zasedání č. 201608 - 20. zasedání zastupitelstva města Dne 19.10.2016 13:19:21
bod č. 36. - Území Karolina - návrh na částečné odstoupení od kupní smlouvy a návrh na koupi nemovitých věcí v území
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1325/ZM1418/20          .....             32
1) rozhodlo
o částečném odstoupení od Kupní smlouvy, 
uzavřené dne 5. října 2006 mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. Praha 1, 
Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO: 273 71 344, ve znění dodatků č. 1 až č. 
6, v rozsahu předchozího prodeje nemovitostí 3. – 4. etapy 
rozvoje území Karolina a o souhlasném 
prohlášení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 
materiálu 

1325/ZM1418/20          .....             32
2) rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. Praha 1, 
Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO: 273 71 344 za účelem koupě 
nemovitých věcí (včetně součástí a 
příslušenství), vše v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava:

pozemek parc. č. 3380/16
pozemek parc. č. 3380/34
pozemek parc. č. 3380/30
pozemek parc. č. 3457/46
pozemek parc. č. 4246/11

za kupní cenu ve výši 10.000.000 Kč bez DPH (12.100.000 Kč 
s DPH)

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s úpravou
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro