Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 14:38:05
bod č. 68. - Žádosti o poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy Slezského souboru Heleny Salichové na realizaci projektu "Environmentální program 13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč" a Tomáše Robenka na realizaci projektu "Zahrada v přírodním stylu environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand v Krásném Poli"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1308/ZM1418/19          .....             33

1) rozhodlo
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 100.000 
Kč právnické osobě: Slezský soubor Heleny Salichové 
z.s., IČO: 45234167, se sídlem Studentská 1770/1, Poruba, 708 00 
Ostrava na realizaci projektu "Environmentální program 13. 
ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč" 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové 
zprávy


1308/ZM1418/19          .....             33

2) rozhodlo
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 269.299 
Kč fyzické osobě: Tomáš Robenek, IČO: 68946333, se 
sídlem 72000 Ostrava - Hrabová, Jezdiště 1001/15 na 
realizaci projektu "Zahrada v přírodním stylu 
environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand v 
Krásném Poli dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a důvodové zprávy
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 38 Proti: 4 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 4, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Proti Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Proti Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro