Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 14:30:53
bod č. 62. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1300/ZM1418/19          .....             34

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 a o uzavření 
příslušných smluv s níže uvedenými subjekty 
(1, 4, 5, 6, 7, 8) dle přílohy č. 3, kde výše 
finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5 a 
vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 
předloženého materiálu následovně:

1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 
Husovo náměstí 1184/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu

4. PhDr. Ing. Danihelková Hana, Nivnická 331/23, 709 00 Ostrava 
- Mariánské Hory - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 1 předloženého materiálu

5. Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO: 25368711 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

6. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 
725 25 Ostrava - Polanka, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

7. Římskokatolická farnost Ostrava - Hrušov, 
Divišova 228/15, 711 00 Ostrava - Hrušov, IČO: 45210462 - dle 
vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu

8. Zorka Fellerová, Nádražní 561/175, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 1 předloženého materiálu


1300/ZM1418/19          .....             34

2) rozhodlo
z důvodu uvedeného v příloze č. 5 rozhodnout o 
neposkytnutí neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 níže 
uvedenému subjektu (2) dle přílohy č. 3, tj. 

2. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Ruská 2887/101, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285


1300/ZM1418/19          .....             34

3) rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městským obvodům

3. SMO Městský obvod Vítkovice, Mírové 
náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

9. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


1300/ZM1418/19          .....             34

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

sníží neinvestiční transfery na

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210             o částku    
       3 070 tis. Kč

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210             o částku    
           3 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210             o částku    
         322 tis. Kč

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210             o částku    
         227 tis. Kč

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210             o částku    
       1 092 tis. Kč

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 502, ÚZ 93 o částku     
       731 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 507, ÚZ 93 o částku     
       701 tis. Kč


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, org 502, ÚZ 93         o částku  
           731 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

§ xxxxx, pol. 5xxx , ÚZ 93               o 
částku            731 tis. Kč


Městský obvod Vítkovice

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody

§ 6330, pol. 4137, org 507, ÚZ 93         o částku 
           701 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

§ xxxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                o 
částku             701 tis. Kč


1300/ZM1418/19          .....             34

5) ukládá
radě města

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4 tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 29 Proti: 2 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Nehlasoval Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro