Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 14:29:07
bod č. 59. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke stavbě "Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12" a "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa" v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1297/ZM1418/19          .....             34

1) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze 
dne 14.11.2014 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností KR OSTRAVA 
a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 
25890981 na realizaci stavby "Plošná kanalizace 
Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12" a 
"Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 
Michálkovice, 1. etapa" dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro