Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:33:13
bod č. 55. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1288/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1226/35 - 
orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Nová Bělá, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu

 
1288/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 608/2 - 
ost. plocha, jiná plocha o výměře 550 m2 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 


1288/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 460/1 o výměře 
158 m2 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu 
Vítkovice, která je dle  geometrického plánu č. 
1980-252/2016 vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh-VŽ, označena 
jako pozemek p.p.č. 460/68 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro