Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:32:34
bod č. 54. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1287/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 4422/1 o 
162 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 
tohoto materiálu 


1287/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat části pozemků v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeno městskému obvodu Pustkovec, které jsou dle návrhu 
geometrického plánu sloučeny do nového pozemku 
označeného jako pozemek parc.č. 4223/A, ost. plocha, jiná plocha 
o výměře 149 m2, a to:

- část pozemku parc.č. 4220, zast. plocha a nádvoří o 
výměře 22 m2, označená jako díl d

- část pozemku parc.č. 4221, zast. plocha a nádvoří o 
výměře 18 m2, označená jako díl e

- části pozemku parc.č. 4222/1, ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 48 m2, označené jako díly f+g+h 

- část pozemku parc.č. 4223/1, ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 60 m2, označená jako díl i,

jejichž součástí je stavba parkoviště 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro