Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:31:12
bod č. 51. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz (ul. Fügnerova), návrh na využití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Spodní)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1284/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to:

- pozemek p.č.st. 811/4

- pozemek p.č.st. 811/5

oba v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1284/ZM1418/19          .....             32

2) projednalo
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na 
pozemku parc. č. 2070/46 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví 
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXX XXX XX XXXXXXX, učiněnou podle §3056 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského 
zákoníku

1284/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
o využití předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského 
zákoníku ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. č. 2070/46 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za kupní cenu 
stanovenou ve výši 10.000,- Kč s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro