Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:28:23
bod č. 50. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1283/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat

- pozemek parc. č. 1159 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec 
Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Poruba

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1283/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat 

- část pozemku parc. č. 2393/47 o výměře 345 m2 v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 2827-173/2015 ze dne 13.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 
2393/52 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

a

- část pozemku parc. č. 2393/47 o výměře 360 m2, v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 2827-173/2015 ze dne 13.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 
2393/53 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Poruba

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro