Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:27:19
bod č. 48. - Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města nedarovat pozemky, návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1281/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 
žádnému městskému obvodu, a to:

- pozemek p.p.č. 600/17

- pozemek p.p.č. 632/12

- pozemek p.p.č. 632/14

- pozemek p.p.č. 645/1

- pozemek p.p.č. 645/4

s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, 
přičemž zastupitelstvo města v závislosti na výhodnosti 
nabídek si vyhrazuje právo prodat i více uvedených 
pozemků nebo i všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. 
Dále si zastupitelstvo města vyhrazuje právo tento záměr 
prodeje kteréhokoli z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto 
pozemků, nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit

a s požadavkem města, aby zájemci v nabídkách na koupi 
uváděli nabídkové ceny ve vztahu k jednotlivým 
pozemkům, a to v případě zájmu o koupi několika či všech 
uvedených pozemků


1281/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr darovat níže uvedené 
nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec, nesvěřené žádnému městskému 
obvodu, a to:

- pozemek p.p.č. 600/17

- pozemek p.p.č. 642/1

- pozemek p.p.č. 645/5

- pozemek p.p.č. 657/8 


1281/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat níže uvedené 
nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené žádnému městskému obvodu, a to:

- pozemek p.p.č. 642/1

- pozemek p.p.č. 645/5

- pozemek p.p.č. 657/9

- pozemek p.p.č. 657/8
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro