Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:25:58
bod č. 46. - Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1279/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo

o záměru města vypořádat spoluvlastnické podíly k pozemkům parc.č. 744/1 a 
3973 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přičemž statutární město Ostrava 
vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 5/6, svěřeno městskému obvodu Polanka nad 
Odrou, a to tak, že po provedení vypořádání  výlučným vlastníkem:
? části pozemku parc.č. 744/1 díl a o výměře 175 m2 a části pozemku parc.č. 
3973 díl c o výměře 258 m2, které byly dle geometrického plánu č. 3175-47/2016 
pro k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, sloučeny do nově označeného pozemku 
parc.č. 3973/2 o výměře 433 m2 se stane XXXXXXX XXXXX- části pozemku parc.č. 
744/1 díl b o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 3973 díl d o výměře 10 m2, 
které byly dle téhož geometrického plánu sloučeny do nově označeného pozemku 
parc.č. 3973/3 o výměře 14 m2 se stane statutární město Ostrava- části pozemku 
parc.č. 3973 o výměře 1335 m2 dle téhož geometrického plánu nově označeného 
jako pozemek parc.č. 3973/1 se stane statutární město Ostrava- části pozemku 
parc.č. 744/1 dle téhož geometrického plánu nově označeného jako pozemek 
parc.č. 744/1 o výměře 819 m2 se stane statutární město Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Nehlasoval Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro