Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:25:29
bod č. 45. - Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1278/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 3589/45

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

a

- pozemek parc. č. 3589/50

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 


1278/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava


od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se 
sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00, Ostrava


a zahájit jednání, týkající se 
uzavření příslušné darovací smlouvy


1278/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města darovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, a to:


- pozemek p.p.č. 1095/51

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Ostrava - Jih

a

- pozemek p.p.č. 1095/52

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava - Jih


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit 


1278/ZM1418/19          .....             32

4) rozhodlo
přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a 
to:

- p.p.č. 1095/45

- p.p.č. 1095/46

- p.p.č. 1095/47

- p.p.č. 1095/48

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se 
sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, zastoupeného 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00, Ostrava

a zahájit jednání, týkající se 
uzavření příslušné darovací smlouvy
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro