Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:24:21
bod č. 43. - Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1276/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 1946/135

- parc.č. 1946/153

- parc.č. 1946/154

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 
95 711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1276/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, jejímž předmětem je přijetí 
daru nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, a to pozemky:

- parc.č.5623/17

- parc.č. 5623/18

- parc.č. 5623/19

- parc.č. 5623/20

- parc.č. 5623/21

- parc.č. 5623/23

- parc.č. 5623/24

- parc.č. 5623/25

- parc.č. 5623/27

- parc.č. 5623/28

- parc.č. 5623/29

- parc.č. 5623/33

- parc.č. 1946/71

- parc.č. 1946/142

- parc.č. 1946/144

- parc.č. 1946/145


od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo 
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava


o jejichž přijetí darem rozhodlo zastupitelstvo města svým 
usnesením č. 1106/ZM1418/17 ze dne 25.5.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro