Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:23:52
bod č. 42. - Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Grmelova) a prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1275/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
nekoupit pozemky 
p.p.č. 730/15 - ost. plocha, jiná plocha,
p.p.č. 730/28 - ost. plocha, ost. komunikace,

ani jejich části v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

ve vlastnictví právnické osoby, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu


1275/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku p.p.č. 971/9 o výměře 109 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, která je dle geometrického plánu ze dne 
17.12.2015 označena jako pozemek p.p.č. 971/37 v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit,

viz příloha č. 2 předloženého materiálu


1275/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku parc. č. 493/5 o výměře 69 m2 v k. ú. 
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Lhotka, která je dle geometrického plánu ze dne 
945/5/2016 označena jako pozemek parc. č. 493/39 v k. ú. Lhotka u 
Ostravy, obec Ostrava,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit,

viz příloha č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro