Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:23:21
bod č. 41. - Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1274/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
nekoupit pozemek parc.č. 1202/69, k.ú. Hrušov, obec Ostrava, od 
vlastníka Demonta T, s.r.o., IČO 410 34 228, sídlo 
Starobělská 593/81, Zábřeh, 700 30 Ostrava


1274/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 3299/1, o 
výměře 179 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle 
geometrického plánu č. 3975-17/2016 ze dne 4.3.2016 označena jako 
pozemek parc.č. 3299/4

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1274/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 3299/1, o 
výměře 794 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle 
geometrického plánu č. 3975-17/2016 ze dne 4.3.2016 označena jako 
pozemek parc.č. 3299/1

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1274/ZM1418/19          .....             32

4) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek p.p.č. 182/9

- část pozemku p.č.st. 136/1, o výměře 140 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2509-146/2015 ze dne 25.8.2015 
označena jako pozemek p.p.č. 564

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro