Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:18:32
bod č. 39. - Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1272/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava

od Lidového bytového družstva v Ostravě, se sídlem 
Hájkova 798/9, Přívoz, 702 00, Ostrava,

IČO: 000 56 197

za kupní cenu ve výši 7.480,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


1272/ZM1418/19          .....             32

2) si vyhrazuje
označit nemovitou věc, a to pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


1272/ZM1418/19          .....             32

3) rozhodlo
označit nemovitou věc, a to pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


1272/ZM1418/19          .....             32

4) rozhodlo
 o záměru města prodat:

- pozemek parc. č. 2242/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a

- část pozemku parc. č. 2244/4 o výměře 164 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle 
geometrického plánu č. 5304-196/2015 vyhotoveného pro k. 
ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2244/11 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za podmínky 
vyřazení předmětné části komunikace umístěné 
na části pozemku ze sítě místních komunikací

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro