Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:18:04
bod č. 38. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1271/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 438/5
od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (podíl ve výši 1/3)- XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 
XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 3/6)- 
XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (podíl ve výši 1/6)
za kupní cenu celkem 161.970,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


1271/ZM1418/19          .....             32
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve 
výši 1/2 k pozemku p.č.st. 2955/14, k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro