Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:14:58
bod č. 32. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz, k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní příspěvkovou organizací ŘSD
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1265/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
 o záměru města směnit pozemky, a to:

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy

- pozemek parc. č. 3606/25

- pozemek parc. č. 3606/7

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

- pozemek parc. č. 2049/5

- pozemek parc. č. 2062/4

- pozemek parc. č. 2087/23

- pozemek parc. č. 2087/24

- pozemek parc. č. 2078/27

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p.p.č. 497/29

- pozemek p.p.č. 958/25

- pozemek p.p.č. 958/26

k.ú. Přívoz, obec Ostrava

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

- pozemek p.p.č. 958/27

- pozemek p.p.č. 966/12

k.ú. Přívoz, obec Ostrava

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz vydá souhlasné stanovisko ke směně 
výše uvedených pozemků

za

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství 
silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390

- pozemek parc. č. 2045/20 

- pozemek parc. č. 2045/18 

- pozemek parc. č. 2045/28 

- pozemek parc. č. 2040/17 

- pozemek parc. č. 2064/54 

- pozemek parc. č. 2040/19 

- pozemek parc. č. 1882/1

- pozemek parc. č. 1882/4

- pozemek parc. č. 1882/5

- pozemek parc. č. 1888/2

- pozemek parc. č. 1800/71

- pozemek parc. č. 1800/72

- pozemek parc. č. 1977/20

- pozemek parc. č. 1800/51

- pozemek parc. č. 1800/52

- pozemek parc. č. 1800/69

- pozemek parc. č. 1800/70

- pozemek parc. č. 1977/18

- pozemek parc. č. 1977/19

- pozemek parc. č. 1977/39

- pozemek parc. č. 1985/9

- pozemek parc. č. 3606/36

- pozemek parc. č. 2220/8

- pozemek parc. č. 2236/2

- pozemek parc. č. 2238/5

- pozemek parc. č. 2241/4

- pozemek parc. č. 2241/5

- pozemek parc. č. 2327/4

- pozemek parc. č. 3606/21

- pozemek parc. č. 3606/27

- pozemek parc. č. 3606/34

- pozemek parc. č. 4240/25

- pozemek parc. č. 4240/36

- pozemek parc. č. 1329/4

- pozemek parc. č. 1329/10

- pozemek parc. č. 1329/11

- pozemek parc. č. 2362/20

- pozemek parc. č. 2362/24

- pozemek parc. č. 2362/25

- pozemek parc. č. 2379/29

- pozemek parc. č. 2379/30

- pozemek parc. č. 1295/2

- pozemek parc. č. 2134/4

- pozemek parc. č. 4241/5

- pozemek parc. č. 4244/5

- pozemek parc. č. 1324/5

- pozemek parc. č. 2264/22

- pozemek parc. č. 2329/1

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 458/12

- pozemek p.p.č. 442/48

- pozemek p.p.č. 958/22

- pozemek p.p.č. 958/28

- pozemek p.p.č. 1066/1


k.ú. Přívoz, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 161/20

- pozemek p.p.č. 161/21

- pozemek p.p.č. 161/23

- pozemek p.p.č. 161/24

- pozemek p.p.č. 161/26

- pozemek p.p. č. 161/30

- pozemek p.p.č. 163/4

- pozemek p.p.č. 168/59

- pozemek p.p.č. 168/61

- pozemek p.p.č. 168/62

- pozemek p.p.č. 168/63

- pozemek p.p.č. 168/64

- pozemek p.p.č. 172/5

- pozemek p.p.č. 487/4

- pozemek p.p.č. 1065

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 355/71

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro