Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:14:23
bod č. 31. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1264/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy:


bez svěření městskému obvodu

- pozemek p.p.č. 455/89 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 455/114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 455/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 1079/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 4428/2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 2966/17 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 2967/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 2970/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 3736/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 964 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 1447/14 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3630/24 o výměře 142 m2, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3630/45 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava


svěřeno městskému obvodu Ostrava - Jih

- pozemek p.p.č. 1079/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

- pozemek p.p.č. 475/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava


svěřeno městskému obvodu Vítkovice

- pozemek parc. č. 1447/16 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava


svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- část pozemku parc. č. 3090 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3090/4 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3189 o výměře 73 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3189/3 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3197/1 o výměře 348 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3197/6 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava

za

nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava 
a.s., IČO 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 2424/2 jehož součástí je stavba čp. 3177 v k. 
ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava

- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 3177

- část pozemku parc. č. 2424/1 o výměře 12251 m2 v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 3557-25/2013 vyhotoveného pro k. ú. Martinov ve 
Slezsku, obec Ostrava, dále označena jako pozemek parc. č. 2424/1 v k. 
ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava


- část pozemku parc. č. 3088/1 o výměře 206 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3088/4 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3089 o výměře 505 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3089/3 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3192/1 o výměře 245 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3192/5 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3203/1 o výměře 10 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3203/6 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3640/20 o výměře 55 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3640/21 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro