Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:13:23
bod č. 29. - Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015; Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1262/ZM1418/19          .....             32

1) rozhodlo
změnit své usnesení č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v bodě 1),

kterým rozhodlo uzavřít na straně nabyvatele smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 
UZSVM/O/8889/2015-HMSO k pozemku parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 tak, že


č. smlouvy se mění na č. UZSVM/O/8559/2016-HMSO


a příloha č. 4 dle usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 
se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která 
tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu

a zřídit věcné právo k pozemku parc.č. 3079/33 v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 tohoto 
materiálu 


1262/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 1131/3 v k.ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro