Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:07:37
bod č. 20. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1253/ZM1418/19          .....             32

1) si vyhrazuje

rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto 
majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 
městskému obvodu Ostrava - Jih:
dešťová kanalizace DN 300 v celkové délce 60,43 m, v hodnotě 73.868,01 Kč, 
inventární číslo 131779, umístěna na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, a to -  parc. č. 740/85 - ost. plocha, zeleň, ve vlastnictví   
XXXXXXXXX XXXXXXX bydliště XXXXXXXX XXXXXX 700 30 Ostrava - Výškovice, - parc. 
č. 740/39  - ost. plocha, ost. komunikace, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, - parc. č. 263/3 - vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu
1253/ZM1418/19          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih dle ust. čl. 9 odst. 2 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro