Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 13:01:52
bod č. 81. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly
(Poznámka: hlasováno o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1249/ZM1418/19          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve 
výši 6 000 tis. Kč na zhotovení projektových 
dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1249/ZM1418/19          .....             46

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují kapitálové výdaje

na § 3419, pol. 6121, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč

snižuje rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 500 tis. Kč

zvyšují investiční transfery

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 6 000 tis. Kč


1249/ZM1418/19          .....             46

3) ukládá
radě města

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 21 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 11)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Zdržel se Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Zdržel se Ladislav Rumánek : Zdržel se Jindřich Středula : Zdržel se
Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda, MBA : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se