Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 12:52:17
bod č. 18. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1247/ZM1418/19          .....             46

1) rozhodlo
a) ve věci schválení Programu na podporu rozvoje bilingvní 
a cizojazyčné výuky v mateřských, základních 
a středních školách se sídlem na 
území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018


b) o vyhlášení výběrového 
řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018


1247/ZM1418/19          .....             46

2) schvaluje
a) návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu


b) návrh na vyhlášení výběrového 
řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 dle Přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1247/ZM1418/19          .....             46

3) schvaluje
zapracování částky ve výši 11 640 tis. Kč na 
bilingvní a cizojazyčnou výuku v rozdělení na:

částku 7 760 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2017

částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018


1247/ZM1418/19          .....             46

4) ukládá
radě města

zapracovat finanční částky do návrhů rozpočtů dle bodu 3) 
tohoto usnesení, tj.:


částku 7 760 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2017

Termín: 30.11.2016


částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018

Termín: 30.11.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro