Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 12:42:42
bod č. 93. - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem - projekt "B. j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava", evidenční číslo akce 117D514000505
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1236/ZM1418/19          .....             35

1) rozhodlo
zastavit nemovitost svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava na 
dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna 
užívání, a to pozemek parc. č. 2505 o výměře 378 
m2, jehož součástí je budova č. p. 1456, který je 
zapsán u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě na listu 
vlastnictví č. 3425 pro obec Ostrava a katastrální 
území Slezská Ostrava, za účelem 
zajištění případné budoucí pohledávky 
zástavního věřitele ve výši 11 050 000,- Kč v 
případě porušení podmínek v čl. VII. odst. d), e) 
podprogramu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


a uzavřít Smlouvu o zřízení zástavního 
práva k nemovitostem s Českou republikou, Ministerstvem pro 
místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 
6, 110 15 Praha 1, IČ 66 00 22 22 dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro