Zasedání č. 201607 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 14.09.2016 12:35:46
bod č. 3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Letní školy architektury 2016 Ostrava!!!
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1227/ZM1418/19          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava ve výši 500 tis. Kč 
spolku Akademie architektury, z. s. se sídlem Ke dvoru 777/4, Vokovice, 
160 00  Praha 6, IČO 04114887, na pořádání Letní 
školy architektury 2016 OSTRAVA!!!


1227/ZM1418/19          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- snižují běžné výdaje


na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 300 tis. Kč


na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 200 tis. Kč


- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím


na § 3239, pol. 5229, ORJ 221 o 500 tis. Kč

 


1227/ZM1418/19          .....             35

3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava mezi statutárním městem 
Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava 25, 
IČO 00845451 a spolkem Akademie architektury, z.s., se sídlem Ke dvoru 
777/4, Vokovice, 160 00  Praha, IČO 04114787 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1227/ZM1418/19          .....             35

4) ukládá
radě města

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto materiálu

Termín: 30. 9. 2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro