Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:41:30
bod č. 37. - Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1214/ZM1418/18          .....             33
1) rozhodlo
o zvýšení účelové neinvestiční dotace 
dle veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP ze dne 08. 01. 
2016 o 1.500.000 Kč právnické osobě: Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem A. Brože 
2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh na provoz a údržbu 
rozšířeného výukového areálu v 
Bělském lese v rámci provozu Lesní školy a 
rozšíření účelu dotace na zajištění 
celoročního provozu a údržby výukové pomůcky 
"Rozšíření výukového areálu 
Bělský les" dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

1214/ZM1418/18          .....             33
2) rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 
1 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP ze dne 08. 01. 2016 dle bodu 1) tohoto 
usnesení, přílohy č. 3  a důvodové zprávy 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro