Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:35:51
bod č. 29. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače ul. Husarova", "Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská" a "Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1204/ZM1418/18          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Prodloužení sběrače ul. Husarova" mezi vlastníkem:
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č.212, 
parc.č. 213 a parc.č. 219/2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1204/ZM1418/18          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Prodloužení sběrače ul. Husarova" mezi vlastníky:
XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  
na části pozemku parc.č. 198 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

1204/ZM1418/18          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Prodloužení sběrače ul. Husarova" mezi vlastníkem:
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  
na části pozemku parc.č.  219/1 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

1204/ZM1418/18          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Prodloužení sběrače ul. Husarova" mezi vlastníky:
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  
na částech pozemků parc.č. 216 a parc.č. 217 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

1204/ZM1418/18          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská" mezi vlastníky:
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 538/4
 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

1204/ZM1418/18          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu  o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská" mezi vlastníkem:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 538/3 
v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

1204/ZM1418/18          .....             34
7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace ul. U 
Zvonice" mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části 
pozemku parc.č. 837/1 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle 
přílohy č. 10 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro