Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:35:04
bod č. 77. - Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1203/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 3/1 o 
výměře 316 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického 
plánu č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 
3/9 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

1203/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 7 
m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, 
která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 ze dne 
15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 3/10 v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 
197 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 
ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/11 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 
234 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 
ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/12 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
5) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 
208 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 
ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/13 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
6) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 
213 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 
ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/14 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
7) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 
227 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 
ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/15 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
8) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 
317 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 
ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/16 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1203/ZM1418/18          .....             32
9) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 69 
m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, 
která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 ze dne 
15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/17 v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 41 Proti: 1 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Proti Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro