Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:29:58
bod č. 70. - Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1201/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků

• 414/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.085 m2
• 414/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.774 m2
• 414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
2.914 m2
• 414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
3.814 m2
• 414/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2
• 414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
466 m2
• 414/40 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2
• 414/41 ostatní plocha, zeleň  o výměře 1.207 m2
celková výměra činí 11.330 m2

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za kupní cenu ve 
výši 7.931.000,- Kč
od vlastníka BJ Trading s.r.o., Sídlo: Obránců míru 
863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 29381665 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

1201/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o prosté správě majetku
s
BJ Trading s.r.o. se sídlem Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 
293 81 665,

JUDr. Josef  K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese 
Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490

panem Ing. SXXXXXXXXXXX  JXXXXXX ,  nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXX XX
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro