Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:29:32
bod č. 69. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1200/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věcí:
- část pozemku p.p.č. 802/1 orná půda o výměře 21.158 m2, 
která je dle návrhu geometrického plánu č. 
1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 802/87
- část pozemku p.p.č. 813/56 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 258 m2, která je dle návrhu geometrického 
plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek 813/135
- část pozemku p.p.č. 1275 orná půda o výměře 417 m2, 
která je dle návrhu geometrického plánu č. 
1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1275/2
- část pozemku p.p.č. 1338/1 trvalý travní porost o 
výměře 8.086 m2, která je dle návrhu geometrického 
plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1338/16
- část pozemku p.p.č. 1340/15 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 81 m2, která je dle návrhu geometrického 
plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1340/85,
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro