Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:19:43
bod č. 64. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1196/ZM1418/18          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek 
statutárního města Ostravy jako majetek svěřený dle ust. 
č. 9 ods. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- oplocení na pozemku parc.č. 740/4, ostatní plocha, jiná 
plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města vedeno pod inventárním č. 152764 
v pořizovací hodnotě 126 870,61 Kč,

- zpěvněná plocha včetně rampy na pozemku parc.č. 1031, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v majetkové evidenci 
města vedena pod inventárním č. 152766 v pořizovací 
hodnotě 944 134,42 Kč.

Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřená správa 
nemovitostí městskému obvodu Ostrava-Jih.

1196/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 
pístm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro