Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:14:20
bod č. 24. - Návrh na záměr města neprodat pozemky (ul. Střelniční), návrh na záměr města prodat části pozemků (ul. Maroldova), návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1191/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
že nemá záměr prodat pozemky, a to:

- pozemek parc. č. 80, případně jeho části
- pozemek parc. č. 81/1, případně jeho části
- pozemek parc. č. 81/2, případně jeho části
- pozemek parc. č. 86/11, případně jeho části

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

1191/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat části pozemků, které jsou odděleny 
geometrickým plánem nepotvrzeným 
katastrálním úřadem, a to:

- část pozemku parc. č. 1786/4 o výměře 663m2, nově označenou 
jako pozemek parc. č. 1786/A
- část pozemku parc. č. 1787/2 o výměře 91m2, nově označenou jako 
pozemek parc. č. 1787/B
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

dle zákresu, který je přílohou č. 2/7 předloženého 
materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1191/ZM1418/18          .....             32
3) rozhodlo
že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1070/18
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro