Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:13:43
bod č. 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1190/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku p.p.č. 200/57 o výměře 103 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 2530-235/2015 ze dne 23.02.2016 označena 
jako pozemek p.p.č. 200/85, za podmínky, že bude s žadatelem uzavřena 
dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání 
nemovité věci

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1190/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 4, za podmínky, že bude s žadatelem uzavřena dohoda o 
úhradě za bezesmluvní užívání 
nemovité věci

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1190/ZM1418/18          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek parc.č.1654/496

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1190/ZM1418/18          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- pozemek p.p.č. 261/96

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro