Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:07:46
bod č. 14. - Návrh darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1181/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Vítkovice do vlastnictví

České republiky - DIAMO,  státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, 
IČO: 000 02 739

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

1181/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
umístění kabelového vedení veřejného 
osvětlení k části pozemku:

parc.č. 227/81 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava s:

Českou republikou - DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 
000 02 739

podle přílohy č. 4 předloženého materiálu

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 
darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro