Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 17:07:09
bod č. 13. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1180/ZM1418/18          .....             32
1) rozhodlo
zrušit bod 4) svého usnesení č. 0778/ZM1418/11 ze dne 
25.11.2015 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě 
předloženého materiálu

1180/ZM1418/18          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města darovat
pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514
pozemek p.p.č. 1094/1 – ost. plocha, zeleň, jehož součástí 
je oplocení areálu, zpevněná plocha a trvalé 
porosty a příslušenství, a to přípojka vody, 
přípojka kanalizace a venkovní únikové 
schodiště,

pozemky p.p.č. 1094/2 – ost. plocha, zeleň 
        p.p.č. 1094/3 – ost. plocha, zeleň 
        p.p.č. 1094/4 – ost. plocha, zeleň 
        p.p.č. 1094/5 – ost. plocha, zeleň 
        p.p.č. 1094/6 – ost. plocha, zeleň 
        p.p.č. 1094/7 – ost. plocha, zeleň

včetně všech součástí a 
příslušenství,

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – 
Vítkovice, IČ 44940998

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro