Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 16:40:05
bod č. 58. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1170/ZM1418/18          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti 
sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu a o 
uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací 
dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 předloženého 
materiálu

- o neposkytnutí účelových dotací v oblasti 
sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodů, 
které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeným v 
týchž přílohách

1170/ZM1418/18          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují
běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180  
    o  7.035 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180    o 160 tis. Kč
na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180    o  89 tis. Kč
na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180    o 476 tis. Kč
na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180    o 727 tis. Kč
na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180    o 315 tis. Kč

investiční transfery
na § 4349, pol. 6312, ÚZ 1355, ORJ 180    o   90 tis. Kč
na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 180    o  733 tis. Kč
na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180    o 1.659 tis. Kč
na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180    o 1.491 tis. Kč
na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180    o 1.295 tis. Kč

1170/ZM1418/18          .....             30
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro