Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 16:25:53
bod č. 50. - Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1162/ZM1418/18          .....             35
1) souhlasí
s účastí statutárního města Ostrava jako člena 
spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., jehož 
dalšími členy budou Vysoká škola 
báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO: 619 89 100, se 
sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba a 
Hlásím se k továrně, spolek, IČO: 228 47 219, se 
sídlem: U Prodejny 999/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

1162/ZM1418/18          .....             35
2) rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava o založení spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu

1162/ZM1418/18          .....             35
3) schvaluje
na straně statutárního města Ostrava stanovy spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

1162/ZM1418/18          .....             35
4) schvaluje
vstupní členský příspěvek statutárního města 
Ostrava jakožto člena spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. ve 
výši 4.089.852,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 36 Proti: 1 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 9)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro