Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 16:09:23
bod č. 46. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1158/ZM1418/18          .....             35
1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 2.050.000 Kč 
Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o., Jurečkova 1935/12, 702 
00 Ostrava, IČO 26879280, na rekonstrukci pobočky Elektra

1158/ZM1418/18          .....             35
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2.050.000 Kč

- zvýší investiční transfery podnikatelským 
subjektům
na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 2.050.000 Kč

1158/ZM1418/18          .....             35
3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Ostravským informačním servisem, 
s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu

1158/ZM1418/18          .....             35
4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 41 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro