Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 16:05:41
bod č. 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1157/ZM1418/18          .....             35
1) volí
kandidáty:
1. pana Ing. JXXXXX ŠXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
2. pana IXXXX TXXXXXX, trvalý pobyt Šenov, X XXXXXXX XXXX 
místo výkonu práce Ostrava, 
navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
3. paní JXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
4. paní IXXXX RXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
5. paní VXXX SXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
navrženou paní Mgr. Hanou Strádalovou (hnutí Ostravak),
6. paní JXXXXXXXX PXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
7. pana MXXXXX PXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 
navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro