Zasedání č. 201606 - 18. zasedání zastupitelstva města Dne 22.06.2016 10:47:04
bod č. 42. - Návrh na uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Poznámka: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1150/ZM1418/18          .....             39
1) vyhrazuje
si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě ev. č. 
3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě 
cestujících a poskytnutí kompenzací za 
veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se 
sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 
61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

1150/ZM1418/18          .....             39
2) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o 
veřejných službách v přepravě cestujících a 
poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

1150/ZM1418/18          .....             39
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

sníží

rozpočtová rezerva na:

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120       o 11 484 tis. Kč


zvýší
ostatní přijaté vratky transferů                 
       
§ 2221, pol. 2229, ORJ 100       o 20 332 tis. Kč

zvýší
výdaje na dopravní obslužnost

§ 2221, pol. 5193, ORG 0000000009205    o 31 816 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro