Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 15:37:07
bod č. 67. - Úprava statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01.11.2016 do 30.04.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1024/ZM1418/15          .....             33

1) rozhodlo
o úpravě statutu Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


1024/ZM1418/15          .....             33

2) rozhodlo
v případě schválení úpravy statutu Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší dle bodu 1) 
tohoto usnesení o vyhlášení Programu na 
poskytnutí účelových neinvestičních dotací 
na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu, přičemž 
celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného 
účelu formou dotací se stanovuje na 1.000.000 Kč


1024/ZM1418/15          .....             33

3) ukládá
odboru ochrany životního prostředí
zveřejnění programu dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy 
č. 5 předloženého materiálu na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání 
žádosti stanovené v příloze č. 5 předloženého 
materiálu nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 01.04.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro