Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 15:11:05
bod č. 42. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1019/ZM1418/15          .....             34

1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa O, 
Ostrava - Radvanice" mezi povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

IČO: 00095711

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú.Radvanice, obec Ostrava dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


1019/ZM1418/15          .....             34

2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování 
Přívozu do ÚČOV - 2. etapa, 2. část" mezi 
povinným:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 971/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


1019/ZM1418/15          .....             34

3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou" mezi 
obtíženým:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČO: 42196451

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
částech pozemků parc.č. 105/1 a parc.č. 105/9 v k.ú. Bartovice, 
obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


1019/ZM1418/15          .....             34

4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Dodatečná katodická ochrana 
ocelových vodovodních přivaděčů" mezi vlastníkem:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 
IČO: 61974757

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 2957/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle 
přílohy č. 8 předloženého materiálu


1019/ZM1418/15          .....             34

5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Dodatečná katodická ochrana 
ocelových vodovodních přivaděčů I. etapa" mezi 
vlastníkem:

Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro 
Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 890/14

709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 00434167

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 2504/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle 
přílohy č. 10 předloženého materiálu


1019/ZM1418/15          .....             34

6) rozhodlo

uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Odvedení 
odpadních vod z průmyslové zóny Paskov" mezi vlastníky:Ing. BXXXXXX MXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXČXXXX MXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXaoprávněným:statutární město 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 OstravaIČO: 00845451jejímž předmětem bude 
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 847, parc.č. 846/1 a parc.č. 
840 v k.ú Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


1019/ZM1418/15          .....             34

7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa O, Ostrava - 
Radvanice" mezi vlastníkem:

JA-KU stav s.r.o.

se sídlem Hvězdná 898/10, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 29383285

a

oprávněným:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú.Radvanice, obec Ostrava dle 
přílohy č. 14 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro