Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:51:29
bod č. 58. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1011/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření 
městského obvodu Slezská Ostrava v souladu s ustanovením 
§ 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, a to:

pozemek parc.č. 1212/1

pozemek parc.č. 1214

pozemek parc.č. 1215/1

pozemek parc.č. 1216/22

pozemek parc.č. 1216/23

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava


pozemek p.p.č. 420/5

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava


1011/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
uzavřít dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 712 00, Ostrava - 
Muglinov, IČO 70631808, kterým se předávají k 
hospodaření nemovité věci, a to:


pozemky v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

parc.č. 1212/1  - pořizovací cena 11.765,00 Kč

parc.č. 1214   - pořizovací cena  1.975,00 Kč

parc.č. 1215/1  - pořizovací cena  4.710,00 Kč

parc.č. 1216/22 - pořizovací cena  1.800,00 Kč

parc.č. 1216/23 - pořizovací cena 23.985,00 Kč


pozemek v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

p.p.č.  420/5  - pořizovací cena   1.550,00 Kč


dle přílohy č.2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro