Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:47:49
bod č. 56. - Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu s RPG Byty, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1009/ZM1418/15          .....             32

1) ruší
své usnesení č. 0846/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 v bodě 1), 
kterým rozhodlo na straně budoucího oprávněného 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 1115/2 v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 
povinným Asental Land, s.r.o. a s investorem stavby Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s.

 
1009/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – 
zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu d 225 a o právu provést stavbu k pozemku:

- parc. č. 1115/2 – ostatní plocha, zeleň

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


s budoucím povinným:

RPG Byty, s.r.o.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97

IČO 277 69 127

a

s investorem:


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Nádražní 28/3114, PSČ 72971
IČO 451 93 673,

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro