Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:47:14
bod č. 39. - Návrh na záměr města neprodat a svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1008/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města neprodat:

- pozemek p.p.č. 884/3 ostatní plocha

- pozemek p.p.č. 934 ostatní plocha

- pozemek p.p.č. 935 ostatní plocha

- pozemek p.č.st. 1577 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavenost na pozemku p.č.st. 
1577,

vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu


1008/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.p.č. 884/3, 934, 935 a p.č.st. 
1577, jehož součástí je stavba bez čp/če tech. vybavenost na 
pozemku p.č.st. 1577, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy,

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 
odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků


1008/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo

označit pozemky p.p.č. 884/3, 934, 935 a p.č.st. 1577, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavenost na pozemku p.č.st. 
1577, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1, 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 


1008/ZM1418/15          .....             32

4) rozhodlo
o záměru města prodat:

- část pozemku p.p.č. 637/6 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 2134 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle 
geometrického plánu č. 3263-155/2015 ze dne 11.12.2015 označena 
jako pozemek p.p.č. 637/24 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro