Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:42:43
bod č. 33. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1005/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc, a to:

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 245 m2 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu 
č. 3825-52/2015 ze dne 17.04.2015 označena jako pozemek parc.č. 2168/2 (viz 
příloha č. 1/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1005/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc, a to:

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 211 m2 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu 
č. 3825-52/2015 ze dne 17.04.2015 označena jako pozemek parc.č. 2168/3 (viz 
příloha č. 1/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1005/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc, a to:

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 106 m2 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu 
č. 3825-52/2015 ze dne 17.04.2015 označena jako pozemek parc.č. 2168/4 (viz 
příloha č. 1/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1005/ZM1418/15          .....             32

4) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc, a to:

- část pozemku parc.č. 175 o výměře 181 m2 v k.ú. Koblov, 
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 1205-145/2015 ze dne 
24.08.2015 označena jako pozemek parc.č. 175/1 (viz příloha č. 2/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1005/ZM1418/15          .....             32

5) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 
a to:

- část pozemku parc.č. 175 o výměře 180 m2 v k.ú. Koblov, 
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 1205-145/2015 ze dne 
24.08.2015 označena jako pozemek parc.č. 175/2 (viz příloha č. 2/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro