Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:41:32
bod č. 31. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1003/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 72 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, která je dle 
geometrického plánu č. 2037-5/2015 ze dne 12.2.2015 označena 
jako pozemek p.p.č. 761/6 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava,


- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 16 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, která je dle 
geometrického plánu č. 2037-5/2015 ze dne 12.2.2015 označena 
jako pozemek p.p.č. 761/8 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, 


- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 14 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, která je dle 
geometrického plánu č. 2037-5/2015 ze dne 12.2.2015 označena 
jako pozemek p.p.č. 761/9 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava,


za podmínky uzavření věcných břemen na 
inženýrské sítě ve vlastnictví SMO a OVaK

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit,

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 


1003/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat


část pozemku p.p.č. 971/8 o výměře 62 m2, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu,

pozemek p.p.č. 573/10

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


1003/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat


- část pozemku p.p.č. 1074 o výměře 654 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu, 
která je dle geometrického plánu č. 2120-212/2015 ze dne 
17.12.2015 označena jako pozemek p.p.č. 1074/2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro