Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:40:57
bod č. 30. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Janovského), návrh na záměr města nedarovat pozemek (ul. Hrabákova), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: hlasováno o vypuštění bodu 1) návrhu usnesení a následné přečíslování bodů)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1002/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2620/71 o 
výměře 40 m2

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

dle zákresu, který je přílohou č. 2/4 předloženého 
materiálu


1002/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr darovat spoluvlastnický podíl 
pozemku parc. č. 591/3 ve výši 21326/124160

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro