Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:35:39
bod č. 23. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0995/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo

o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, a to:-  část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 353 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 687-48/2009 ze dne 1.2.2010 
a nově označenou jako pozemek parc.č. 435/15 - ost. plocha, jiná plochave 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Proskoviceza- 
pozemek parc.č. 434/8 ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXdle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

0995/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve 
výši 1404/42765 na pozemku p.č.st. 3567/1 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, odpovídající výši 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
příslušejícího k jednotce č. 24/679 dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 


0995/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 237/10 - 
ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 5/1 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro